Innstillinger for XML-filtere

Åpne dialogvinduet Innstillinger for XML-filter, der du kan lage, redigere, slette og teste filtre for å importere og eksportere XML-filer.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - XML Filter Settings.


Om XML-filtere

Merknadsikon

Noen filtere er bare tilgjengelig som valgfrie komponenter under installasjonen av LibreOffice. Kjør oppsettsprogrammet til LibreOffice og velg «Endre» for å legge til et valgfritt filter. Velg filteret fra lista med moduler.


Uttrykket XML-filter blir heretter brukt som en forkortelse for den mer nøyaktige beskrivelsen XSLT-basert filter.

Uttrykk

Beskrivelse

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT-filer kalles også for XSLT-stilsett.


Merknadsikon

XHTML-eksportfilteret lager gyldige «XHTML 1.0 Strict»-utdata for Writer-, Calc-, Draw-, og Impress-dokumenter.


Filterliste

Select one or more filters, then click one of the buttons.

Merknadsikon

Noen filtere er bare tilgjengelig som valgfrie komponenter under installasjonen av LibreOffice. Kjør oppsettsprogrammet til LibreOffice og velg «Endre» for å legge til et valgfritt filter. Velg filteret fra lista med moduler.


Listene viser navnet og typen til de installerte filtrene.

  1. Klikk på et filter for å velge det.

  2. Hold nede shift eller og trykk for å velge flere filtere.

  3. Dobbeltklikk på et navn for å redigere filteret.

Ny

Opens a dialog with the name of a new filter.

Rediger

Opens a dialog with the name of the selected file.

Test XSLT-er

Opens a dialog with the name of the selected file.

Slett

Deletes the selected file after you confirm the dialog that follows.

Lagre som pakke

Displays a Save as dialog to save the selected file as an XSLT filter package (*.jar).

Åpne pakke

Displays an Open dialog to open a filter from an XSLT filter package (*.jar).

Hjelp

Displays the help page for this dialog.

Lukk

Closes the dialog.