Tastatur

Tildel eller rediger hurtigtaster for LibreOffice-kommandoer eller LibreOffice Basic-makroer.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - Customize - Keyboard tab. A document must be opened.


Du kan tildele eller redigere hurtigtaster for gjeldende program, eller for alle LibreOffice-programmer.

Merknadsikon

Unngå å tildele hurtigtaster som er i bruk av operativsystemet ditt.


LibreOffice

Viser hurtigtaster som er vanlige i alle LibreOffice-programmene.

Viser hurtigtaster for dette LibreOffice-programmet.

Hurtigtaster

List opp snarveistastene og de beslektede kommandoene. Du kan tildele eller endre snarveistasten for en kommando du har valgt i funksjonslista. Velg da en snarvei i denne lista og deretter Endre.

Funksjoner

Lister opp funksjonskategoriene og LibreOffice-funksjonene som du kan tildele hurtigtaster til.

Kategori

Lister opp de tilgjengelige funksjonskategoriene. Du kan tildele hurtigtaster til stiler ved å åpne kategorien «Stiler».

Funksjon

Velg en funksjon du vil lage en snarvei til. Velg en tastekombinasjon i lista Hurtigtaster og trykk Endre. Hvis funksjonen du valgte allerede har en snarvei du kan bruke, vises den i lista Taster.

Taster

Vis hurtigtastene som er tilordnet den funksjonen som er valgt.

Endre

Tilordne den tastekombinasjonen du har valgt i lista over hurtigtaster til kommandoen du har valgt i Funksjonslista.

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Last inn

Erstatt oppsettet av hurtigtaster med et som er lagret fra før.

Lagre

Lagre oppsettet av hurtigtaster slik at de kan hentes inn senere.

Nullstill

Gjenoppretter standardverdier for endrede verdier.