Posisjon

Angir innrykks-, avstands- og justeringsinnstillinger for en nummerert eller punktoppstilt liste.

For Ă„ bruke denne funksjonen 


Velg Format → Punkter og nummerering. Åpne fanen Posisjon.


Merknadsikon

The Position tab page looks different for documents using the new position and spacing attributes introduced with OpenOffice.org 3.0 (and used in all versions of LibreOffice), or documents using the old attributes from versions before 3.0. The new version of this tab page shows the controls "Numbering followed by", "Numbering alignment", "Aligned at", and "Indent at". The old version of this tab page that can be seen in an old numbered or bulleted list shows the controls "Indent", "Width of numbering", "Minimum space between numbering and text", and "Numbering alignment".


NivÄ

Velg nivÄene du vil endre pÄ.

Nummerering fulgt av

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

til

Hvis du velger at en tabulator skal fĂžlge nummereringen, kan du fylle inn en ikke-negativ verdi som plassering for tabulatoren.

Justering av nummerering

Setter justeringen fornummereringssymboler. Velg «Venstre» for Ä justere symbolene til Ä starte rett ved posisjonen i «Juster til». Velg «HÞyre» for Ä justere symbolene til Ä slutte rett fÞr denne posisjonen. Velg «Midtstilt» for Ä midtstille symbolet ved denne posisjonen.

Merknadsikon

Justering av nummerering pÄvirker ikke justeringa av avsnittet.


Justert til

Skriv inn avstanden fra venstremargen til den posisjonen nummereringssymbolet skal justeres til.

Innrykk til

Skriv inn avstanden fra venstremargen til begynnelsenav alle linjer i det nummererte avsnittet som fĂžlger fĂžrste linje.

Innrykk

Skriv inn avstanden mellom venstre sidemarg (eller venstrekanten til tekstobjektet) og venstrekanten til nummereringssymbolet. Hvis avsnittet er innrykket vil avstanden du angir her komme i tillegg til innrykket.

I forhold til

Rykk inn gjeldende punktnivÄ i forhold til forrige nivÄ i hierarkiet.

Bredde pÄ nummerering

Skriv inn hvor stor avstand det skal vĂŠre mellom venstrekanten av nummereringssymbolet og venstrekanten av teksten.

Standard

Tilbakestill verdiene for innrykk og mellomrom til standardverdiene.

ForhÄndsvis felt

ForhÄndsvis utvalget.