Nummerering

Vis de ulike nummereringsstilene du kan ta i bruk.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Punkter og nummerering → Nummerering


Utvalg

Velg den nummereringa du vil bruke.