Punkter og nummerering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Punkter og nummerering

På verktøylinja Formatering trykker du

Ikon

Punktmerking på/av


Nummerering og nummereringsstiler

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Dialogvinduet Punkter og nummerering har følgende faner:

Punkttegn

Vis de ulike punktmerkene du kan velge.

Merknadsikon

Punktmerking og nummerering av avsnitt er kun støttet i Writer, Impress og Draw.


Nummerering

Vis de ulike nummereringsstilene du kan ta i bruk.

Disposisjon

Vis de ulike stilene du kan bruke på en hierarkisk liste. Med LibreOffice kan du bruke opp til ni ulike nivåer i et listehierarki.

Grafikk

Displays the different graphics that you can use as bullets in a bulleted list.

Posisjon

Angir innrykks-, avstands- og justeringsinnstillinger for en nummerert eller punktoppstilt liste.

Alternativer

Angir formateringsinnstillingene for nummererte lister eller punktlister. Du kan også bruke individuell formatering for ulike nivåer i listehierarkiet.