Erstatt

Rediger erstatningstabellen for automatisk retting eller erstatning av skrivefeil eller forkortelser i dokumentet.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Replace tab.


Erstatning og unntak for språket:

Velg hvilket språk du vil lage eller endre erstatningsreglene for. LibreOffice søker først etter unntak som er oppgitt for språket der markøren står, og deretter for de andre språkene.

Erstatningstabell

Lists the entries for automatically replacing words, abbreviations or word parts while you type. To add an entry, enter text in the Replace and With boxes, and then click New. To edit an entry, select it, change the text in the With box, and then click Replace. To delete an entry, select it, and then click Delete.

You can use the AutoCorrect feature to apply a specific character format to a word, abbreviation or a word part. Select the formatted text in your document, open this dialog, clear the Text only box, and then enter the text that you want to replace in the Replace box.

Erstatt

Enter the word, abbreviation or word part that you want to replace while you type. Wildcard character sequence .* in the end of word results the replacement of the word before arbitrary suffixes, too. Wildcard character sequence .* before the word results the replacement after arbitrary prefixes, too. For example, the pattern "i18n.*" with the replacement text "internationalization" finds and replaces "i18ns" with "internationalizations", or the pattern ".*..." with the replacement text "…" finds and replaces three dots in "word..." with the typographically correct precomposed Unicode horizontal ellipsis ("word…").

Tipsikon

To replace word parts or characters within words, you can use starting and terminating wildcard character sequences in the same pattern. For example, entering time values can be faster using only numerical keys, and double decimal separators as colons in the following way: set the pattern ".*...*" or ".*,,.*" (double dots or commas within words) and the replacement text ":", and entering "10..30" or "10,,30" results "10:30" automatically.


Med:

Angi erstatningsteksten, bildet, ramma, eller OLE-objektet som du vil erstatte teksten i Erstatningsboksen med. Hvis du har merket en tekst, et bilde, en ramme eller et OLE-objekt, vil dette allerede stå i boksen.

Bare tekst

Lagre oppføringa i boksen Med uten formatering. Når erstatninga er gjort vil teksten bruke samme formatering som resten av dokumentet.

Ny

Legg til eller fjern en oppføring i erstatningstabellen.

Slett

Slett de valgte elementene uten å be om bekreftelse.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.