Autoretting

Sets the options for automatically replacing text as you type.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options.


The AutoCorrect settings are applied when you press the Spacebar after you enter a word.

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Erstatt

Rediger erstatningstabellen for automatisk retting eller erstatning av skrivefeil eller forkortelser i dokumentet.

Unntak

Skriv inn hvilke forkortelser eller bokstavkombinasjoner du ikke vil at LibreOffice skal rette automatisk.

Alternativer

Angi alternativene for automatisk retting av skrivefeil mens du skriver og trykk OK.

Regionale innstillinger

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Dialogknapper

Tilbakestill

Tilbakestiller endrede verdier

Avbryt

Lukker dialogvindauet og avbryter alle endringene.

OK

Lagrer alle endringene og lukker dialogvinduet.