Stavekontroll

Checks the document or the current selection for spelling errors. If a grammar checking extension is installed, the dialog also checks for grammar errors.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Tools - Spelling.

F7-tasten

Standardlinja, trykk

Ikon

Stavekontroll


Stave- og grammatikkontroll

Stavekontrollen starter ved markøren, og fortsetter fram til slutten av dokumentet eller den valgte teksten. Du kan da velge å fortsette stavekontrollen fra begynnelsen av dokumentet, eller avslutte.

Stavekontrollen ser etter ord med stavefeil, og lar deg legge et ukjent ord til i en brukerordbok. Når det første feilstavede ordet blir funnet, vil dialogvinduet Stavekontroll bli åpnet.

Hvis en utvidelse med grammatikkontroll er installert, kalles denne dialogen«Stave- og grammatikkontroll». Stavefeil blir understreket med rødt, grammatiske feil med blått. Dialogen viser først alle stavefeil og så alle grammatiske feil.

Aktiver Kontroller grammatikk for åjobbe med alle stavefeil først, og så med alle grammatiske feil.

Ikke i ordbok

Framhev setninga med det feilstavede ordet. du kan endre ordet eller setninga, eller velge et av forslagene i tekstboksen nedenfor.

Forslag

Lists suggested words to replace the misspelled word. Select the word that you want to use, and then click Correct or Correct All.

Språk

Velg hvilket språk stavekontrollen skal sjekke i forhold til.

Det står et kryss foran oppføringa til et språk hvis stavekontroll er slått på for dette språket.

Innstillinger

Åpne et dialogvindu der du kan velge brukerangitte ordbøker og bestemme regler for stavekonrollen.

Rediger ordbok

Legg det ukjente ordet til i den selvvalgte ordlista.

Ignorer én gang

Hopp over det ukjente ordet og fortsett stavekontrollen.

Merknadsikon

Denne knappen endres til Fortsett hvis du lar stavekontrolldialogvinduet være åpent mens du går tilbake til dokumentet. For å fortsette stavekontrollen trykker du Fortsett.


Ignorer alle

Skips all occurrences of the unknown word until the end of the current LibreOffice session and continues with the spellcheck.

Correct

Bytt ut det ukjente ordet med forslaget. Hvis du har endret mer enn bare det feilstavede ordet, blir hele setninga byttet ut.

Correct All

Bytt ut alle forekomster av det ukjente ordet med forslaget.

Angre

Click to undo the last change in the current sentence. Click again to undo the previous change in the same sentence.