Tekst

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

For å bruke denne funksjonen …

Vegl Format →


Denne kommandoen er bare tilgjengelig for tegneobjekter som kan inneholde tekst, for eksempel rektangler, men ikke for linjer.

Tekst

Velg utseende og forankringsegenskapene for tekst i den valgte tegninga eller tekstobjektet.

Tekstanimasjon

Bruk en animasjonseffekt på teksten eller et valgt tegneobjekt.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.