Fordeling

Fordel tre eller flere valgte objekter jevnt langs den vannrette eller loddrette aksen. Du kan også fordele avstanden mellom objektene jevnt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre → Fordeling (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Fordeling (LibreOffice Impress)


Objekter er fordelt med i forhold til det ytterste objektet i utvalget.

Vannrett

Angi den vannrette fordelinga for de valgte objektene.

Ingen

Ikke fordel objektene vannrett.

Venstre

Spre de valgte objektene jevnt utover slik at venstrekanten på hvert av objektene er like langt fra hverandre.

Midten

Spre de valgte objektene vannrett jevnt utover slik at midtpunktene på hvert objekt er like langt fra hverandre.

Avstand

Spre de valgte objektene vannrett jevnt utover slik at avstanden mellom alle objektene er like stor.

Høyre

Spre de valgte objektene jevnt utover slik at høyrekanten på alle objektene er like langt fra hverandre.

Loddrett

Angi den loddrette fordelinga til de valgte objektene.

Ingen

Ikke fordel objektene loddrett.

Topp

Spre de valgte objektene jevnt utover slik at den øvre kanten på hvert objekt er like langt fra hverandre.

Midten

Spre de valgte objektene loddrett jevnt utover slik at midtpunktene på hvert objekt er like langt fra hverandre.

Avstand

Spre de valgte objektene loddrett jevnt utover slik at avstanden mellom alle objektene er like stor.

Bunn

Spre de valgte objektene jevnt utover slik at de nederste kantene av hvert objekt er like langt fra hverandre.