Kolonneformat

Formaterer de valgte kolonnene.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonneformat


Format

Velg hvilket format du vil bruke på de valgte cellene.

Justering

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.