Justering

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

For å bruke denne funksjonen …


Vannrett

Select the horizontal alignment option that you want to apply to the cell contents.

Standard

Justerer tall til høyre og tekst til venstre.

Merknadsikon

Hvis Standardinnstillingen er valgt, vil tall bli justert til høyre og tekst til venstre.


Venstre

Venstrejuster innholdet i den valgte cellen.

Knapper på formatlinja:

Ikon

Venstrejustert

Høyre

Høyrejuster innholdet i den valgte cellen.

Knapper på formatlinja:

Ikon

Høyrejustert

Midten

Midtstiller innholdet i cellen vannrett.

Knapper på formatlinja:

Ikon

Blokkjustert

Blokkjuster innholdet i cellen.

Knapper på formatlinja:

Ikon

Blokkjustert

Fylt

Gjentar celleinnholdet (tall og tekst) inntil det synlige området av cellen er fylt. Denne funksjonen virker ikke med tekst som inneholder linjeskift.

Fordeling

Aligns contents evenly across the whole cell. Unlike Justified, it justifies the very last line of text, too.

Innrykk

Indents from the left edge of the cell by the amount that you enter.

Loddrett

Select the vertical alignment option that you want to apply to the cell contents.

Standard

Aligns the cell contents to the bottom of the cell.

Topp

Plasser innholdet øverst i cellen.

Knapper på formatlinja:

Bunn

Plasser innholdet nederst i cellen.

Knapper på formatlinja:

Ikon

Bunnjustert

Midt på

Plasser teksten midtstilt loddrett i cellen.

Knapper på formatlinja:

Ikon

Midtstilt loddrett

Blokkjustert

Aligns the contents of the cell to the top and to the bottom cell borders.

Fordeling

Same as Justified, unless the text orientation is vertical. Then it behaves similarly, than horizontal Distributed setting, i.e. the very last line is justified, too.

Text orientation

Innstillinger for tekstorientering for celleinnholdet.

Click in the dial to set the text orientation.

Grader

Enter the rotation angle for the text in the selected cell(s). A positive number rotates the text to the left and a negative number rotates the text to the right.

Referansekant

Specify the cell edge from which to write the rotated text.

  1. Tekstutstrekning fra nederste cellekant: Skriver den roterte teksten fra nederste cellekant og utover.

  2. Tekstutstrekning fra øverste cellekant: Skriver den roterte teksten fra øvre cellekant og utover.

  3. Tekstutstrekning inne i celler: Skriver den roterte teksten kun inne i selve cellen.

Loddrett stablet

Midtstill tekst loddrett.

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Asiatisk utformingsmodus

This checkbox is only available if Asian language support is enabled and the text direction is set to vertical. Aligns Asian characters one below the other in the selected cell(s). If the cell contains more than one line of text, the lines are converted to text columns that are arranged from right to left. Western characters in the converted text are rotated 90 degrees to the right. Asian characters are not rotated.

Egenskaper

Bestem tekstflyten i en celle.

Bryt tekst automatisk

Wraps text onto another line at the cell border. The number of lines depends on the width of the cell. To enter a manual line break, press +Enter in the cell.

Sette inn linjeskift i celler

Orddeling er slått på

Enables word hyphenation for text wrapping to the next line.

Forminsk for å passe til cellestørrelse

Reduserer den synlige størrelsen for skrifta, slik at innholdet i cellen får plass med den gjeldende cellebredden. Du kan ikke bruke denne kommandoen for en celle som inneholder linjeskift.