Kolonnebredde

Endre bredden på de valgte radene, eventuelt bare der markøren står.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Kolonne → Bredde

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en databasetabell og velg Kolonnebredde


Du kan også endre bredden til en kolonne ved å dra i delelinja ved siden av kolonneoverskrifta.

Bredde

Angi hvor brede kolonnene skal være.

Juster bredden på kolonnene automatisk ut i fra hvilken skrift du bruker.