Gå ut av gruppe

Avslutt redigeringa av enkeltelementer i et gruppeobjekt.Om du er i en nøstet gruppe, blir bare den nøstede gruppa lukket.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Gruppe → Gå ut av gruppe (i tekstdokumenter og regneark)

Velg Endre → Gå ut av gruppe (i tegninger)

Åpne sprettoppmenyen og velg Gå ut av Gruppa

Ikon

Gå ut av gruppe