Løs opp gruppe

Bryter en gruppe opp i enkeltobjekter.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Gruppe → Løs opp gruppe (i tekstdokument og regneark)

Velg Endre → Løs opp gruppe (i tegninger)

Åpne sprettoppmenyen og velg Del opp gruppe

Ikon

Løs opp gruppe


For å løse opp nestede grupper inne i en gruppe, må du gjenta denne kommandoen på hver undergruppe.