Grupper

Grupper de objektene du har valgt, slik at de kan behandles som et enkeltobjekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Gruppe → Grupper (i tekstdokument og regneark)

Velg Endre – Grupper (i tegninger)

Åpne sprettoppmenyen og velg Gruppe → Grupper (skjemaobjekter)

Ikon

Gruppe


Egenskapene til enkeltobjekter blir beholdt selv etter at du har gruppert objektene. Du kan også lage nestede grupper, det vil si at du kan ha en gruppe inne i en annen.