Gruppe

Grupper holder sammen valgte objekter, slik at de kan flyttes eller formateres som ett objekt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Forankring

Åpne sprettoppmenyen og velg Grupper


Arbeide med grupper

For å redigere enkeltobjekter i en gruppe, velg gruppa, høyreklikk og velg

Når du redigerer en gruppe, vil objektene som ikke er en del av gruppa være skyggelagt.

Bruk «Tab» og «Shift + Tab» for å bla gjennom objektene i en gruppe.

For å gå ut av en gruppe, høyreklikk og velg

Grupper

Grupper de objektene du har valgt, slik at de kan behandles som et enkeltobjekt.

Løs opp gruppe

Bryter en gruppe opp i enkeltobjekter.

Gå inn i gruppe

Åpne den valgte gruppen slik at du kan redigere hvert enkelt objekt. Hvis gruppen inneholder undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på hver av dem.

Gå ut av gruppe

Avslutt redigeringa av enkeltelementer i et gruppeobjekt.