Fontwork Dialog (Previous Version)

Rediger skriftformingseffektene til det valgte objektet som ble laget i forrige dialogvindu for skriftforming.

Merknadsikon

This Fontwork dialog is only available for Fontwork in old Writer text documents that were created prior to OpenOffice.org 2.0. You must first call Tools - Customize to add a menu command or an icon to open this dialog.


Du kan endre utforminga av tekstens grunnlinje til en halvsirkel, bue, sirkel eller frihĂĽndslinje.

Justeringsknapper

Øverste rad inneholder følgende grunnlinjeformer:Øvre halvsirkel,Nedre halvsirkel,Venstre halvsirkel og Høyre halvsirkel.

Midterste rad inneholder følgende grunnlinjeformer: Oppovervendt bue,Nedovervendt bue, Venstrebue og Høyrebue.

Nederste rad inneholder følgende grunnlinjeformer: Åpen sirkel, Lukket sirkel, lukket sirkel II, og Åpen sirkel loddrett. For å oppnå best mulig resultat må tegneobjektet inneholde mer enn to linjer tekst.

Removes baseline formatting.

Ikon

Av

Uses the top or the bottom edge of the selected object as the text baseline.

Ikon

Roter

Uses the top or the bottom edge of the selected object as the text baseline and preserves the original vertical alignment of the individual characters.

Ikon

Loddrett

Horizontally slants the characters in the text object.

Ikon

SkrĂĽstill vannrett

Vertically slants the characters in the text object.

Ikon

SkrĂĽstill loddrett

Reverses the text flow direction, and flips the text horizontally or vertically. To use this command, you must first apply a different baseline to the text.

Ikon

Papirretning

Aligns the text to the left end of the text baseline.

Ikon

Venstrejuster

Centers the text on the text baseline.

Ikon

Midten

Aligns the text to the right end of the text baseline.

Ikon

Høyrejuster

Resizes the text to fit the length of the text baseline.

Ikon

Automatisk tekststørrelse

Enter the amount of space that you want to leave between the text baseline and the base of the individual characters.

Ikon

Avstand

Enter the amount of space to leave between the beginning of the text baseline, and the beginning of the text.

Ikon

Innrykk

Shows or hides the text baseline, or the edges of the selected object.

Ikon

Omriss

Shows or hides the borders of the individual characters in the text.

Ikon

Tekstomriss

Removes the shadow effects that you applied to the text.

Ikon

Ingen skygge

Adds a shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Ikon

Loddrett

Adds a slant shadow to the text in the selected object. Click this button, and then enter the dimensions of the shadow in the Distance X and the Distance Y boxes.

Ikon

SkrĂĽstill

Vannrett avstand

Enter the horizontal distance between the text characters and the edge of the shadow.

Ikon

X-avstand

Loddrett avstand

Enter the vertical distance between the text characters and the edge of the shadow.

Ikon

Y-avstand

Skyggefarge

Select a color for the text shadow.