Rediger punkter

Rediger formen på det valgte tegneobjektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Rediger → Lim inn

Ikon

Rediger punkter


For å endre formen på et valgt tegneobjekt, trykk på knappen Punkter på verktøylinja Tegning og dra i ett av punktene til objektet.