Til ramme

Forankre objektet til den omkringliggende ramma.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Forankring → Til ramme