Til forgrunn

Flytt objektet foran teksten.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Still opp → Til forgrunn

Ikon

Til forgrunn


Lag