Flytt framover

Flytt objektet ett nivå opp, nærmere toppen av stabelen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Still opp → Flytt framover (LibreOffice Draw)

+ plusstegnet (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Still opp → Flytt framover (LibreOffice Impress)

Ikon

Flytt framover


Lag