Speil vannrett

Speil de valgte objektene vannrett fra venstre mot høyre.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre → Speil → Vannrett (LibreOffice Draw)

Velg Format → Bilde i menyen og velg fanen Bilde.

Velg Format → Speil → Vannrett

Høyreklikk et valgt objekt og velg Speil → Vannrett (LibreOffice Impress)