Speil loddrett

Speil de valgte objektene loddrett, slik at nede blir oppe og motsatt.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre – Speil – Loddrett (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Bilde

Åpne sprettoppmenyen og velg Speil → Loddrett (i presentasjoner)