Speil

Speil det valgte objektet vannrett eller loddrett.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Endre – Speil (LibreOffice Draw)

Velg fanen Format → Bilde → Bilde

Åpne sprettoppmenyen og velg Speil (i presentasjonar)


Speil loddrett

Speil de valgte objektene loddrett, slik at nede blir oppe og motsatt.

Speil vannrett

Speil de valgte objektene vannrett fra venstre mot høyre.