Posisjon og størrelse

Flytt, roter, endre størrelse på eller forskyv det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Vel Format → Posisjon og størrelse


Posisjon og størrelse

Endre størrelsen på eller flytt det valgte objektet.

Rotasjon

Roter det valgte objektet.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.