Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Område → Gjennomsiktighet (i tegninger)

Velg fanen Format → Område → Gjennomsiktighet (i presentasjonar)

Velg fanen Format → Diagramvegg → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Diagramområde → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Diagramgulv → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Tittel → Alle titler → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Tittel → Hovedtittel → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Tittel → Undertittel → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Tittel → Tittel på X-akse → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Tittel – Tittel på Y-akse → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Tittel → Tittel på Z-akse → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Objektegenskaper → Datapunkt → Gjennomsiktighet (i diagram)

Velg fanen Format → Objektegenskaper → Dataserier → Gjennomsiktighet (i diagram)


Gjennomsiktighetsmodus

Angi gjennomsiktighetstypen du vil bruke.

Ingen gjennomsiktighet

Slå av gjennomsiktige farger. Dette er standardinnstillinga.

Gjennomsiktighet

Skru på gjennomsiktige farger. Oppgi hvor gjennomsiktige de skal være. Du kan velge en verdi mellom 0% (ikke gjennomsiktig) og 100% (helt gjennomsiktig).

Tallknapp for gjennomsiktighetsgrad

Angi en gjennomsiktighetsgrad for fyllfargen. Du kan velge en verdi mellom 0 % (ikke gjennomsiktig) og 100 % (helt gjennomsiktig).

Fargeovergang

Bruk fyllfargen til å lage en gjennomsiktig fargeovergang. Etter å ha valgt dette alternativet må du angi egenskapene til fargeovergangen.

Type

Velg hva slags gjennomsiktig fargeovergang du vil bruke.

Senter X

Velg hvor langt du vil forskyve fargeovergangen vannrett.

Senter Y

Velg hvor langt du vil forskyve fargeovergangen loddrett.

Vinkel

Angi rotasjonsvinkelen til fargeovergangen.

Kantlinje

Angi hvor mye du vil justere det gjennomsiktige området til fargeovergangen. Standardverdien er 0 %.

Startverdi

Oppgi hvor gjennomsiktig startpunktet til fargeovergangen skal være. Du kan velge en verdi mellom 0% (ikke gjennomsiktig) og 100% (helt gjennomsiktig).

Sluttverdi

Oppgi hvor gjennomsiktig endepunktet til fargeovergangen skal være. Du kan velge en verdi mellom 0% (ikke gjennomsiktig) og 100% (helt gjennomsiktig).

Forhåndsvisning

Bruk forhåndsvisningen for å vise endringene som er gjort før du bruker gjennomsiktighetseffekten på fargefyllet til det valgte objekt.