Fargeoverganger

Angi innstillingene for en fargeovergang eller lagre/last inn en liste over fargeoverganger.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Area - Gradients tab


Type

Velg hva slags fargeovergang du vil bruke eller opprette.

Senter X

Angi den vannrette forskyvninga på fargeovergangen. 0 % tilsvarer den nåværende vannrette plasseringa av endepunktsfargen i fargeovergangen. Endepunktsfargen er den du valgte i Til-boksen.

Senter Y

Angi den loddrette forskyvninga på fargeovergangen. 0 % tilsvarer den nåværende loddrette plasseringa av endepunktsfargen i fargeovergangen. Endepunktsfargen er den du valgte i Til-boksen.

Vinkel

Angi rotasjonsvinkelen på den valgte fargeovergangen.

Kantlinje

Angi hvor mye du vil justere området til endepunktsfargen på fargeovergangen. Endepunktsfargen er den du valgte i Til-boksen.

Fra

Velg den fargen som fargeovergangen skal starte med.

Angi intensiteten på fargen du valgte i Fra-boksen. 0 % gir svart, mens 100 % gir den fargen du valgte.

Til

Velg den fargen fargeovergangen skal slutte med.

Angi intensiteten på fargen du valgte i Til-boksen. 0 % gir svart, mens 100 % gir den fargen du valgte.

Legg til

Legg til en egen fargeovergang i lista. Angi hvilke egenskaper fargeovergangen skal ha før du trykker på denne knappen.

Endre

Kopierer egenskapene fra den gjeldende fargeovergangen til den valgte fargeovergangen. Du kan lagre fargeovergangen under et annet navn.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.