Område

Angi hva objektene skal fylles med.

For å bruke denne funksjonen …

Vel fana Format → Område

På verktøylinja Linje og fyll trykker du

Ikon

Område


Område

Velg hvordan flater i det tegnede objektet skal fylles.

Skygge

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Gjennomsiktighet

Velg innstillinger for gjennomsiktighet for fyllet som skal brukes på det valgte objektet.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.