Linjestiler

Lag eller endre en stil for stiplede linjer.

For å bruke denne funksjonen …

Choose Format - Line - Line Styles tab


Egenskaper

Linjestil

Velg hvilken stil du vil bruke på linja du skal lage.

Type

Velg den kombinasjonen av streker og prikker som du vil bruke.

Antall

Angi hvor mange ganger du vil at en strek eller prikk skal gjentas i en sekvens.

Lengde

Velg hvor lang streken skal være.

Avstand

Velg hvor stor avstand du vil ha mellom prikkene eller strekene.

Tilpass til linjebredde

Velg om elementene skal justeres automatisk i forhold til lengden på linja.

Legg til

Lag en ny linjestil ved hjelp av de nåværende innstillingene.

Navn

Skriv inn et vilkår.

Endre

Oppdater den valgte linjestilen ved å bruke gjeldende innstillinger. For å endre navnet på en valgt linjestil kan du skrive det inn når du blir bedt om det.

Slett

Slett det valgte elementet eller elementene etter bekreftelse.

Last inn linjestiltabell

Importer en liste med linjestiler.

Lagre linjestiltabell

Lagrer lista med linjestiler slik at den kan hentes fram igjen senere.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.