Distribute Columns Equally

Justererbredden til de valgte kolonnene, sĂĄ de tilsvarer den bredeste kolonnen i utvalget. Den totale tabellbredden kan ikke overstige bredden til siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg verktøylinja Optimer fra verktøylinja Tabell ogtrykk på

Ikon

Distribute Columns Equally