Dobbel linjeavstand

Bruk dobbel linjeavstand på avsnittet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen og velg Linjeavstand → Dobbel


Ikon

Linjeavstand: 2