1,5 Linjer

Bruk halvannen linjeavstand på avsnittet.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen og velg Linjeavstand → 1,5 linjer


Ikon

Linjeavstand: 1,5