Distribute Rows Equally

Justerer høyden til de valgte radene, så de tilsvarer den høyeste raden i utvalget.

For å bruke denne funksjonen …

Velg verktøylinja Optimer fra verktøylinja Tabell ogtrykk på

Ikon

Fordel rader jevnt