Understreking

Understrek eller fjern understrekinga på den valgte teksten.

Hvis skrivemerket ikke er i et ord, vil tekst du skriver inn bli understreket.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen og velg Stil → Understrek

Ikon

Understreking