Halvfet

Sett den valgte teksten i halvfete typer. Hvis markøren står i et ord vil hele ordet få halvfet skrift. Hvis den markerte teksten allerede er i halvfete typer så blir denne formateringa fjernet.

Hvis tekstmarkøren ikke er i et ord, og ingen tekst er valgt, brukes skriftstilen fortløpende på teksten du skriver.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen og velg Stil → Fet

Ikon

Halvfet