Del celler

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

For å bruke denne funksjonen …

I Tabellinja velger du

Del celler

Del celler


Del cellen(e) inn i

Skriv inn hvor mange rader og kolonner du vil dele de valgte cellene i.

Retning

Vannrett

Deler de valgte cellenei det antall rader som du valgte i feltet Del cellen(e) inn i.

I like deler

Del cellene i rader i lik høyde.

Loddrett

Deler cellene i det antall kolonner du velger i feltet Del cellen(e) inn i.