Blokkjuster

Blokkjuster det valgte avsnittet (jevn marg på begge sider). Du kan også stille inn hvordan du vil at den siste linja i et avsnitt skal oppføre seg ved å velge Format → Avsnitt → Justering.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Blokkjustert (tegnefunksjoner)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Blokkjustert

Ikon

Blokkjustert