Midtstilt

Plasser de valgte avsnittene på midten av siden.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Midtstilt (tegnefunksjoner)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Midtstilt

Ikon