Høyre

Juster de valgte avsnittene til høyre marg

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Høyre (tegnefunksjoner)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Høyre

Ikon

Høyrejustert