Venstre

Juster de valgte avsnittene til venstre marg.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Venstre (tegnefunksjoner)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Venstre

Ikon

Venstrejustert