Høyrejuster

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Høyre

Velg Endre → Justering → Høyre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykker du

Ikon

Høyre


Objektene justeres til høyrekanten av objektet i utvalget som er lengst til høyre.

To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.