Midtstill vannrett

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Midtstilt (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Midtstilt (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykker du

Ikon

Midtstilt


Den loddrette posisjonen til de valgte objektene blir ikke endret av denne kommandoen.To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.