Venstrejuster

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

For å bruke denne funksjonen …

Velg Format → Justering → Venstre (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Velg Endre → Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Draw)

Åpne sprettoppmenyen og velg Justering → Venstre (med valgt objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykker du

Ikon

Venstre


Objekter justeres i forhold til venstrekanten til objektet lengst til venstre i utvalget.

Merknadsikon

To align the individual objects in a group, to enter the group, select the objects, right-click, and then choose an alignment option.