Bytt mellom store og små bokstaver

Endrer størrelsen på de valgte tegnene. Hvis skrivemerket står i et ord, blir dette valgt.

For å bruke denne funksjonen …

VelgFormat -> TekstellerFormat ->Tekst -> Endre Stor/Liten bokstav


Setningstørrelse

Changes the first letter of the selected Western characters to an uppercase character.

Små bokstaver

Changes the selected Western characters to lowercase characters.

Store bokstaver

Changes the selected Western characters to uppercase characters.

Stor forbokstav på hvert ord

Changes the first character of every word of the selected Western characters to an uppercase character.

Slå bokstavstørrelse av/på

Toggles case of all selected Western characters.

Støtte for asiatiske språk

Disse kommandoene kan du kun bruke etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillinger → Språk.

Halv bredde

Endre den valgte asiatiske teksten til tegn med halv bredde.

Full bredde

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Endre den valgte asiatiske teksten til Hiragana.

Katakana

Endre den valgte asiatiske teksten til Katagana.