Side

Angi sidemarg, utseendet pĂĄ en- og flersidige dokumenter, pĂĄ sidenummerering og pĂĄ papirformat.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Side → Side

Choose Slide - Properties - Page tab (in LibreOffice Impress)

Choose Page - Properties - Page tab (in LibreOffice Draw)

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny


Page format tab page

Angi det største utskriftsområdet på en side

Papirformat

Velg fra en liste med forhåndsangitte papirstørrelser, eller angi et eget format.

Format

Velg en forhåndsangitt papirstørrelse, eller angi et eget format ved å skrive inn størrelsen på papiret i feltene Høyde og Bredde.

Bredde

Viser bredden pĂĄ det valgte papirformatet. For ĂĄ angi et eget format kan du skrive inn en verdi her.

Høyde

Viser høyden på det valgte papirformatet. For å angi et eget format kan du skrive inn en verdi her.

StĂĄende

Vis og skriv ut dokumentet med stĂĄende papirretning.

Liggende

Vis og skriv ut dokumentet med liggende papirretning.

Tekstretning

Velg tekstretninga som skal brukes i dokumentet. Tekstretninga «høyre-til-venstre (loddrett)» vil rotere alle utformingsinnstillinger 90 grader, unntatt topp- og bunntekster.

Papirskuff

Velg papirkilden til skriveren du bruker. Du kan også bruke ulike papirmagasin for ulike sidestiler. For eksempel kan du bruke et eget papirmagasin til førstesidestilen og ha brevark med brevhoder der.

ForhĂĄndsvis felt

ForhĂĄndsvis utvalget.

Marger

Angi avstanden som skal være mellom kantene til siden og dokumentteksten.

Venstre/indre

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom venstre papirkant og teksten i dokumentet. Hvis du bruker Speilet sideoppsett, angi avstanden mellom indre tekstmarg og indre sidekant.

Høyre/ytre

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom høyre papirkant og teksten i dokumentet. Hvis du bruker Speilet sideoppsett, angi avstanden mellom ytre tekstmarg og ytre sidekant.

Topp

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom øvre sidekant og teksten i dokumentet.

Bunn

Angi hvor stort mellomrom du vil ha mellom nedre sidekant og teksten i dokumentet.

Utformingsinnstillinger

Format

Velg formatet for sidetall som du vil bruke i den gjeldende sidestilen.