Organisering

Angi innstillingene for den valgte stilen.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Side → Behandler

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg fanen Rediger/Ny → Organiser


Navn

Viser navnet på den valgte stilen. Hvis du lager eller endrer på en selvvalgt stil, må du gi stilen et navn. Du kan ikke endre navnet på en forhåndstilpasset stil.

Neste stil

Velg en eksisterende stil som du vil skal følge den stilen som brukes i dokumentet. For avsnittsstiler vil den neste stilen brukes på det avsnittet du lager ved å trykke «Enter». For sidestiler vil den neste stilen brukes når du lager en ny side.

Lenket sammen med

Velg en allerede eksisterende stil som du vil basere den nye stilen på, eller velg «ingen» for å lage din egen stil.

Kategori

Viser kategorien til stilen. Hvis du lager eller endrer en ny stil, velg «Selvvalgt stil» fra lista.

Merknadsikon

Du kan ikke endre kategorien til en forhåndsangitt stil.


Inneholder

Beskriver formateringa som ble brukt i stilen.

Tildel snarveistast

Åpner fanen Verktøy – Tilpass – Tastatur der du kan tildele en snarveistast til den gjeldende stilen.