Bakgrunn

Velg en bakgrunnsfarge eller -bilde.

You can specify the background for

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Avsnitt → Bakgrunn

Velg Format → Tegn → Bakgrunn

Velg fanen Format → Bilde → Bakgrunn

Velg fanen Format → Ramme/objekt → Egenskaper -> Område

Velg fanen Format → Side → Bakgrunn

Velg Format → Side → Topptekst → Mer

Velg Format → Side → Bunntekst → Mer

Velg Format → Stilbehandler, åpne sprettoppmenyen til en oppføring og velg Rediger/Ny → Bakgrunn

Velg fanen Sett inn / Rediger → Bolk → Bakgrunn


Velge bilder eller farger som bakgrunn på sider (vannmerke)

Som

Angi hva slags bakgrunn du vil legge til.

Bruk av en farge som bakgrunn

Fargebakgrunn

Click the color that you want to use as a background. To remove a background color, click No Fill.

Ikon

Uthevingsfarge

Ikon

Bakgrunnsfarge

Velg bakgrunnsfargen på tekstutvalget. Hvis inget utvalg er gjort, klikk påUthev fargeVelg teksten du vil utheve og klikk såUthevingsfarge ikonet igjen. For å endre farge, trykk på pila ved denne knappen og velg den fargen du vil ha.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.

Bruk av bilder som bakgrunn

Fil

Inneholder informasjon om bildefila.

Visningsfelt

Viser stien til bildefila.

Lenke

Lenker til, eller bygger inn bildefila i dokumentet.

Forhåndsvisning

Vis eller skjul forhåndsvisninga av det valgte bildet.

Bla gjennom

Finn bildet du vil bruke som bakgrunn. Velg deretter Åpne.

Type

Angi hvordan bakgrunnsbildet skal vises.

Posisjon

Velg dette, og trykk så på en plassering i rutenettet.

Område

Strekk bildet så det fyller hele bakgrunnen til det valgte objektet.

Side om side

Legg inn bildet en flere ganger inntil hverandre slik at det dekker hele bakgrunnen til det valgte objektet.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.