Hyperlenke

Lag en ny hyperlenke eller gjør om på den markerte hyperlenka.En hyperlenke er en lenke til en fil på Internett eller på ditt lokale systemet.

For å bruke denne funksjonen …

Velg fanen Format → Tegn → Hyperlenke


Hyperlenke

Angi egenskapene for hyperlenka.

Adresse

Enter a URL for the file that you want to open when you click the hyperlink. If you do not specify a target frame, the file opens in the current document or frame.

Bla gjennom

Locate the file that you want to link to, and then click Open.

Referanse

Enter the text that you want to display for the hyperlink.

Hendelser

Specify an event that triggers when you click the hyperlink.

Navn

Enter a name for the hyperlink. LibreOffice inserts a NAME tag in the hyperlink:

<A HREF="http://www.example.com/" NAME="Nametext" TARGET="_blank">Note</A>

Ramme

Enter the name of the frame that you want the linked file to open in, or select a predefined frame from the list. If you leave this box blank, the linked file opens in the current browser window.

Navnet på ramma

Definisjon

Navngitte oppføringer

Fila åpnes i en navngitt ramme i det gjeldende HTML-dokumentet.

_self

Fila åpnes i gjeldende ramme.

_blank

Fila åpnes i en ny side.

_parent

Fila åpnes i den overordnede ramma for gjeldende ramme. Hvis det ikke finnes en overordnet ramme blir den gjeldende ramma brukt.

_top

Fila åpnes i den øverste ramma i hierarkiet.


Tegnstiler

Angi formateringsinnstillingene for hyperlenka.

Besøkte hyperlenker

Select a formatting style to use for visited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.

Ubesøkte hyperlenker

Select a formatting style to use for unvisited links from the list. To add or modify a style in this list, close this dialog, and click the Styles icon on the Formatting toolbar.