Tall / format

Velg hvilket format du vil bruke på de valgte cellene.

For å bruke denne funksjonen …

Åpne sprettoppmenyen til en kolonneoverskrift i en åpen databasetabell og velg fanen Kolonneformat → Format

Velg fanen Format → Akse → Y-akse → Tall (i diagram)

Finnes også i dialogvinduet Tallformat for tabeller og felt i tekstdokumenter. Velg Format → Tallformat eller fanen Sett inn → Felt → Andre → Variabler og velg «Flere formater» fra Format-lista.


Kategori

Select a category from the list, and then select a formatting style in the Format box.

Format

Select how you want the contents of the selected cell(s) to be displayed. The code for the selected option is displayed in the Format Code box.

Listebokser med valutakategorier

Select a currency, and then scroll to the top of the Format list to view the formatting options for the currency.

Merknadsikon

Formatkoden til valutaer er på formen [$xxx-nnn], hvor xxx er valutasymbolet og nnn landkoden. Spesielle banksymboler, som EUR (for Euro), krever ikke landkode. Valutaformatet er ikke avhengig av språket som er angitt i Språk-boksen.


Språk

Specifies the language setting for the selected . With the language set to Automatic, LibreOffice automatically applies the number formats associated with the system default language. Select any language to fix the settings for the selected .

Språkinnstillingen sikrer at dato- og valutaformater bevares, selv når dokumentet blir åpnet i et operativsystem som bruker en annen språkinnstilling som standard.

Kildeformat

Uses the same number format as the cells containing the data for the chart.

Innstillinger

Angi innstillingene for det valgte formatet.

Antall desimaler

Enter the number of decimal places that you want to display.

Denominator places

With fraction format, enter the number of places for the denominator that you want to display.

Innledende nuller

Enter the maximum number of zeroes to display in front of the decimal point.

Negative tall i rødt

Changes the font color of negative numbers to red.

Bruk tusenskille

Inserts a separator between thousands. The type of separator that is used depends on your language settings.

Engineering notation

With scientific format, Engineering notation ensures that exponent is a multiple of 3.

Formatkode

Displays the number format code for the selected format. You can also enter a custom format. The following options are only available for user-defined number formats.

Legg til

Adds the number format code that you entered to the user-defined category.

Slett

Deletes the selected number format. The changes are effective after you restart LibreOffice.

Rediger merknad

Adds a comment to the selected number format.

Navnelinje

Enter a comment for the selected number format, and then click outside this box.

Forhåndsvis felt

Forhåndsvis utvalget.